Εκτενές Βιογραφικό Γεωργιάδου Ιωάννας

ΣΠΟΥΔΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
2014 – 2017 Ολοκλήρωση Εκπαίδευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική, Συστημικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
2015 Υποτροφία Ιδρύματος Ωνάση
3/ 12/ 2011 Υποψήφια διδάκτωρ του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
1/ 10/ 2013 Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, βαθμός Άριστα 8,67, Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
29/ 6/ 2009 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Κοινωνικής-Κλινικής Ψυχολογίας Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων, βαθμός Άριστα 9.08, Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
23/ 11/ 2006 Πτυχίο Ψυχολογίας, βαθμός Άριστα 8.50, Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2005 Υποτροφία Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για άριστη επίδοση στο τρίτο έτος σπουδών Τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ.
2003 Υποτροφία Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για άριστη επίδοση στο πρώτο έτος σπουδών Τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ.
2002 Υποτροφία Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για άριστη επίδοση κατά την εισαγωγή στο Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
11/ 2017 – 5/ 2018 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη τσιγγανοπαίδων, πρόγραμμα «Εκπαίδευση των Παιδιών Ρομά», Περιφέρεια Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
10/ 2014 – σήμερα Γνωστική ενδυνάμωση πασχόντων και συμβουλευτική υποστήριξη φροντιστών, Μονάδα Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer, Βόλος
11/ 2015 – 2/ 2017 Συντονισμός Ομάδας Υποστήριξης και Αυτοβοήθειας Ατόμων με Κινητική Αναπηρία, ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ, Βόλος
6/ 2012 – 1/ 2015 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη τσιγγανοπαίδων, πρόγραμμα «Εκπαίδευση των Παιδιών Ρομά», Περιφέρεια Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
1/ 2012 – 9/ 2014 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη παιδιών με αναπηρία που διαβιούν σε ιδρυματικό περιβάλλον, πρόγραμμα «Εφαρμογή δράσεων για την ανάπτυξη πρότυπου δικτύου υπηρεσιών υποστήριξης για παιδιά που φοιτούν σε ειδικά σχολεία και ζουν στο ορφανοτροφείο του Βόλου», Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
7/ 2012 – 8/ 2012 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη ατόμων με αναπηρία, Ανθοκομικός Συνεταιρισμός ατόμων με Αναπηρία «Ηλιοτρόπια»
1/ 2012 – 5/ 2012 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη τσιγγανοπαίδων, πρόγραμμα «Εκπαίδευση των Παιδιών Ρομά», Περιφέρεια Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
9/ 2012 –12/ 2012 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη τσιγγανοπαίδων, πρόγραμμα «Εκπαίδευση των Παιδιών Ρομά», Περιφέρεια Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
1/ 2013 –5/ 2013 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη τσιγγανοπαίδων, πρόγραμμα «Εκπαίδευση των Παιδιών Ρομά», Περιφέρεια Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
8/ 2008 - 2/ 2009 Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας: εγκαθίδρυση δομής, διασύνδεση με ζωτικούς πόρους της κοινότητας, ψυχοκοινωνική υποστήριξη εξαρτημένων ατόμων και μελών των οικογενειών τους, ευαισθητοποίηση λειτουργών υγείας και κοινότητας
11/ 2006 - 7/ 2008 Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης, Α.Π.Θ.: ψυχοκοινωνική υποστήριξη ευπαθών ομάδων, ευαισθητοποίηση λειτουργών υγείας και κοινότητας
3/ 2006 – 6/ 2006 Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης, Α.Π.Θ.: συμμετοχή στις δράσεις του ανοιχτού προγράμματος

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
7/2014 – σήμερα Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια στο Κέντρο Σωματικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης ΠΟΡΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΣΕΠ, Βόλος
1/ 2011 – 12/ 2012 Σύμβουλος Ψυχολόγος, Συντονίστρια Συμβουλευτικής Σχολών Γονέων Ι.Δ.ΕΚ.Ε., παράρτημα Μαγνησίας
10/ 2012 – 12/ 2012 Συντονίστρια Σύμβουλος Σχολής Γονέων 30ού νηπιαγωγείου Δήμου Βόλου «Συνεργασία σχολείου –οικογένειας»
11/ 2012 – 12/ 2012 Συντονίστρια Σύμβουλος Σχολής Γονέων Ι.Ν. Αναλήψεως Βόλου «Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια»
9/ 2012 – 12/ 2012 Συντονίστρια Σύμβουλος Σχολής Γονέων Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου Ανακασιάς Βόλου «Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια»
3/ 2012 – 7/ 2012 Συντονίστρια Σύμβουλος Σχολής Γονέων Δημοτικού Σχολείου Λεχωνίων «Η οικογένεια στη σύγχρονη εποχή»
2/ 2012 – 5/ 2012 Συντονίστρια Σύμβουλος Σχολής Γονέων Δημοτικών Σχολείων Αγίας Παρασκευής «Η οικογένεια στη σύγχρονη εποχή»
9/ 2011 – 12/ 2012 Συντονίστρια Σύμβουλος Σχολής Γονέων Δημοτικών Σχολείων Δήμου Νέας Ιωνίας «Διαφυλικές σχέσεις»
5/ 2011 – 7/ 2011 Συντονίστρια Σύμβουλος Σχολής Εκπαιδευτικών 1ου ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Δήμου Βόλου «Συνεργασία σχολείου –οικογένειας»
4/ 2011 – 6/ 2011 Συντονίστρια Σύμβουλος Σχολής Γονέων Βρεφονηπιακού Σταθμού-Εκπαιδευτηρίου Δημοτικής Εκπαίδευσης Βόλου «Συνεργασία σχολείου -οικογένειας»
2/ 2011 - 4/ 2011 Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής σε Ιδιωτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό-Δημοτικό Σχολείο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
1 /2018 – 4/ 2018 Διδάσκουσα στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό, ΑΣΠΑΙΤΕ, Βόλος
9/ 2012 - 6/ 2013 Εκπαιδεύτρια Ακαδημίας Πολιτών
Τομέας: Οικογενειακή και συστημική ψυχολογία
Τμήματα: Βόλου, Τρικάλων, Φαρσάλων, Λάρισας
10/ 2010 - 6/ 2011 Εκπαιδεύτρια Ι.Ε.Κ. (Ο.Α.Ε.Δ.) Βόλου
Ειδικότητα: Προσχολικής Αγωγής, Δραστηριοτήτων και Έκφρασης
Μαθήματα: Γενική ψυχολογία, Παιδική λογοτεχνία Ι, Παιδική λογοτεχνία ΙΙ, Εξελικτική Ψυχολογία Ι, Εξελικτική Ψυχολογία ΙΙ
9/ 2009 - 2/ 2010 Εκπαιδεύτρια Δημόσιου Ι.Ε.Κ. (Ο.Ε.Ε.Κ.) Σητείας
Ειδικότητα: Βοηθός φυσιοθεραπευτή
Μάθημα: Ψυχολογία Αποκατάστασης
9/ 2009 - 2/ 2010 Εκπαιδεύτρια Δημόσιου Ι.Ε.Κ. (Ο.Ε.Ε.Κ.) Ηρακλείου
Ειδικότητες: Στέλεχος διεθνούς εμπορίου, Προσχολική Αγωγή παιδιών με ειδικές ανάγκες
Μαθήματα: Διαπραγμάτευση, Εξελικτική Ψυχολογία Ι
9/ 2009 - 5/ 2010 Εκπαιδεύτρια Δημόσιου Ι.Ε.Κ. (Ο.Ε.Ε.Κ.) Ιεράπετρας
Ειδικότητες: Βοηθός αισθητικού, Προπονητής αθλημάτων
Μαθήματα: Επαγγελματική Ψυχολογία και Δεοντολογία, Αθλητική Ψυχολογία, Κινητική Μάθηση και Κινητικός Έλεγχος

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3/ 2010 - 9/ 2010 Γενική Υπεύθυνη σε αγροτουριστική ξενοδοχειακή μονάδα 4 αστέρων
12/ 2002 - 7/ 2003 Τηλεφωνική ανταπόκριση και εξυπηρέτηση κοινού, Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας Α.Ε.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Αγγλικά Άριστο επίπεδο
-Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge
-Επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Γαλλικά Βασικό επίπεδο

ΑΛΛΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Ψυχοθεραπεία Τριετές σεμινάριο εκπαίδευσης στη συστημική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, Συστημικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
Ψυχική Υγεία Βιωματικό Σεμινάριο, Ψυχαναλυτική Κλινική των Ψυχώσεων, Φόρουμ του Λακανικού Πεδίου
Ειδική Αγωγή Πρακτικό Σεμινάριο εφαρμογής της Δομημένης Διδασκαλίας TEACCH σε παιδιά με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού
Μουσικοκινητική αγωγή Βιωματικό Ψυχοπαιδαγωγικό Σεμινάριο
Νοηματική Γλώσσα 1ος Κύκλος Σπουδών, Εθνικό Ίδρυμα κωφών, Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Χρήση Η/Υ ECDL

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
10/ 2015 – 2/ 2015 Έρευνα δράσης: «Αναγωγή ομάδας υποστήριξης ατόμων με κινητική αναπηρία σε ομάδα αυτοβοήθειας ατόμων με κινητική αναπηρία.», Σωματείο Κινητικά Αναπήρων Νομού Μαγνησίας ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ, Βόλος
1/ 2015 – 6/ 2015 Ποιοτική έρευνα: «Ποιοτική και ποσοτική διερεύνηση της διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης μεταξύ ασθενών με νόσο Alzheimer.», Μονάδα Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer Βόλου (σχεδιασμός, οργάνωση, επεξεργασία συμπερασμάτων)
1/ 2014 – 6/ 2015 Έρευνα δράσης: «Εφαρμογή δράσεων για την ανάπτυξη πρότυπου δικτύου υπηρεσιών υποστήριξης για παιδιά που φοιτούν σε ειδικά σχολεία και ζουν στο ορφανοτροφείο του Βόλου», Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (σχεδιασμός, οργάνωση, κατασκευή προγράμματος παρέμβασης, υλοποίηση, συλλογή δεδομένων, επεξεργασία συμπερασμάτων)
12/ 2011- σήμερα Διδακτορική διατριβή: «Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας υπηρεσιών και φορέων που αποσκοπούν στην επαγγελματική κατάρτιση και τη μετάβαση νέων με αναπηρία από το εκπαιδευτικό πλαίσιο στο εργασιακό περιβάλλον.», Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
4/ 2011 – 8/ 2013 Ερευνητική συμμετοχή: «Εκπαίδευση των Παιδιών Ρομά», Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (επεξεργασία στατιστικών δεδομένων, επεξεργασία συμπερασμάτων)
8/ 2008 - 5/ 2009 Ποιοτική έρευνα: «Πρωτοβουλίες ενεργοποιημένων πολιτών στο κοινωνικο-ψυχολογικό πεδίο της εξάρτησης από ψυχοτρόπες ουσίες: Το παράδειγμα του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας και της ΚΟΝΤΡΑ», στα πλαίσια του ΠΜΣ Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων, Α.Π.Θ. (σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση, συλλογή δεδομένων, επεξεργασία συμπερασμάτων)
10/ 2005 – 5/ 2006 Βιβλιογραφική έρευνα: «Σχιζοφρένεια και οικογένεια: η μετατόπιση του στίγματος από το άτομο που πάσχει στο περιβάλλον που νοσεί», Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ.
11/ 2003 - 3/ 2004 Εργαστηριακή έρευνα: «Παρέμβαση σε Παιδιά με Σύνδρομο DOWN», Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής Α.Π.Θ., σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Σύνδρομο DOWN Θεσσαλονίκης (σχεδιασμός προγράμματος παρέμβασης, υλοποίηση, επεξεργασία συμπερασμάτων)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
10-13 -5 /2018 «Ανάπτυξη Κλίμακας Εκτίμησης της Ποιότητας Υπηρεσιών Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης», Αναρτημένη Ανακοίνωση, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Θεσσαλονίκη
10-13/ 5/ 2018 «Ανιχνευτικός έλεγχος ανοϊκής συμπτωματολογίας σε μη διαγνωσμένους ηλικιωμένους», Αναρτημένη Ανακοίνωση, Βράβευση, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Θεσσαλονίκη
2017 «Students’ with disabilities perspectives of service quality in special vocational training: A critical review of the student-as-a-consumer paradigm», Kakana, D-M. & Manoli, P. (eds.) (2017). Digital Proceedings
from the 3rd International Symposium on New Issues on Teacher
Education-ISNITE 2015 (Volos, Greece, 11-13 September 2015). Volos:
University of Thessaly Press “New issues on teacher education”, University of Thessaly Press, Βόλος
4-6 /11 /2016 «Διευκολύνοντας άτομα με άνοια να εξασκήσουν το δικαίωμα στην επικοινωνία: Ποιοτική έρευνα.», Αναρτημένη ανακοίνωση, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Αθήνα
4 /5 /2016 «Ομάδα υποστήριξης ατόμων με κινητική αναπηρία: πρώτες εμπειρίες.», Εισήγηση, Συμπόσιο Διασύνδεσης Δομών Ψυχικής Υγείας, ΔΙΟΔΟΣ ΑμΚΕ, Βόλος
10-13 /11/2015 Επιδράσεις των πρακτικών της ομάδας προσωπικού στην ενδο-ομαδική αλληλεπίδραση πασχόντων από ανοϊκή διαταραχή: Ποιοτική έρευνα στο Κέντρο Ημέρας της Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer Βόλου, Εισήγηση, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Ψυχολογίας, Παλαιοκερασιά Φθιώτιδας
11-13 /9/2015 Students’ with disabilities perspectives of service quality in special vocational training: A critical review of the student-as-a-consumer
paradigm, Εισήγηση, 3ο Διεθνές Συμπόσιο Isnite 2015 “New issues on teacher education” «Σύγχρονες διαστάσεις στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών», Βόλος
17-18/10/2014 Διαφοροποιημένη Διδασκαλία, Ημερίδα και Workshop με διεθνή συμμετοχή, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
27-30/9/2012 Η αναζήτηση νοήματος ζωής για μια ομάδα γονέων ατόμων με πρόβλημα εξάρτησης, Εισήγηση, 5ο Διεθνές συνέδριο Ορθόδοξων Ψυχοθεραπευτών, Βόλος
11-12/5/2012 Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση - Συμβουλευτική σταδιοδρομίας για άτομα με αναπηρία: Τέμνοντας παράλληλες οδούς, Εισήγηση, Διακρατικό Συνέδριο Ελλάδας - Κύπρου «Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Οικονομική Κρίση», Βόλος, ΚΕ.ΣΥ.Π. Μαγνησίας
31/3-1/4/2012 Το Ρεφλεξολογικό Πάρκο ως τοπικό τουριστικό προϊόν κοινής ωφέλειας, Poster, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Marketing & Branding Τόπου, Βόλος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
7/ 6/ 2011 Διαφοροποιημένη Διδασκαλία, Εισήγηση, 2η Ημερίδα ομάδων εργασίας επιμόρφωσης Γ΄ φάσης και διαρκούς υποστήριξης των εκπαιδευτικών, Αθήνα, Υπουργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΙΛΙΩΝ 17/ 3/ 2017 Διάλογοι Θεολογίας Ψυχολογίας 2017, «Γάμος ή έρωτας; Γάμος και έρωτας», π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, Ιάκωβος Μαρτίδης, ΠΟΡΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΣΕΠ 27/ 3/ 2017 Διάλογοι Θεολογίας Ψυχολογίας 2017, «Διαζύγιο και οι οικογένειες μετά» Χάρις Κατάκη, π. Αντώνιος Καλλιγέρης ΠΟΡΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΣΕΠ 9/ 4/ 2016 Διάλογοι Θεολογίας Ψυχολογίας 2016, «Μιλώντας στα παιδιά για την αρρώστια και την απώλεια», π. Σταύρος Κοφινάς, Κυριάκος Βλασσόπουλος ΠΟΡΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΣΕΠ
16/ 4/ 2016 Διάλογοι Θεολογίας Ψυχολογίας 2016, «Μιλώντας στα παιδιά για την αποτυχία και το λάθος», Ελένη Αγγελοπούλου – Καραγιάννη, Μάριος Κουκουνάρας-Λιάγκης ΠΟΡΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΣΕΠ
14/ 3/ 2016 Διάλογοι Θεολογίας Ψυχολογίας 2015, «Η πρόληψη των εξαρτήσεων απο την πλευρά της ορθόδοξης εκκλησίας» - «Εξάρτηση-Απεξάρτηση: Από την απομόνωση στην αλληλοβοήθεια» Αλέξανδρος Κατσιάρας, Ιωάννα Γεωργιάδου ΠΟΡΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΣΕΠ 28/ 5/ 2015 Διάλογοι Θεολογίας Ψυχολογίας 2015, «Η ορθόδοξη πνευματικότητα και ζωή ως προοπτική θεραπείας από τις εξαρτήσεις» - «Από την εξάρτηση στη ελευθερία: Η πρόταση του ΚΕ.Θ.Ε.Α.», π. Χριστόδουλος Μπίθας, Φαίδων Καλοτεράκης ΠΟΡΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΣΕΠ 29/ 3/ 2014 Διάλογοι Θεολογίας Ψυχολογίας 2014, «Φόβος θανάτου και καθημερινά άγχη» - «Η συνδρομή της οικογένειας στη γένεση και τη διαχείριση των φοβιών», π. Βαρνάβας Γιάγκου, Δημήτρης Καραγιάννης
5/ 4/ 2014 Διάλογοι Θεολογίας Ψυχολογίας 2014, «Κατάθλιψη και χριστιανική ζωή» - «Ψυχολογικές προσεγγίσεις για την υπέρβαση της κατάθλιψης» π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος Σταύρος Γκουγκουσκίδης
16/ 2/ 2013 Διάλογοι Θεολογίας Ψυχολογίας 2013, «Ο πόνος, υπαρξιακός και κοινωνικός ως ευκαιρία αλλαγής» π. Βαρνάβας Γιάγκου, Ιάκωβος Μαρτίδης, Ψυχίατρος, Ψυχοθεραπευτής, Συγγραφέας 9/ 3/ 2013 Διάλογοι Θεολογίας Ψυχολογίας 2013, «Από την οργή στην βία», π. Αδαμάντιος Αυγουστίδης, Ελένη Διδασκάλου
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
5/ 2012 – 6/ 2012 Ξυπόλητο περπάτημα: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά Δημοτικού, σε συνεργασία με την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Πορεία Υγείας»
2/ 2011 – σήμερα Συντονίστρια και εκφωνήτρια ραδιοφωνικής εκπομπής για τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα «Ανατρέποντας μύθους», Ραδιοφωνικός Σταθμός Ι.Μ.Δ.Α.
11/2008 - 2/ 2009 Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας: ψυχοκοινωνική υποστήριξη εξαρτημένων ατόμων και μελών των οικογενειών τους
10/2006 - 10/2007 Ειδικό Ψυχαγωγικό Κέντρο για Άτομα με Αναπηρία, Δήμος Θεσσαλονίκης: πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, αγωγής και ευαισθητοποίησης της κοινότητας
10/ 2006 - 6/ 2007 Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (πρώην Ψυχολογικό Κέντρο) Βορείου Ελλάδας, Δήμος Θεσσαλονίκης: πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης παιδιών με αναπηρία και αναπτυξιακές διαταραχές
1 - 25 / 8/ 2006 Κρατικό Θεραπευτήριο-Κέντρο Υγείας Λέρου: Ενδονοσοκομειακές Δομές, Προστατευόμενα Διαμερίσματα και Ξενώνες: πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης χρόνιων ασθενών, αγωγής και ευαισθητοποίησης της κοινότητας
ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
5-5/10/2012 Η θεραπεία ανοιχτού διαλόγου στην ψύχωση - Υπηρεσίες, Κοινωνικό δίκτυο, δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, διημερίδα, Ξενώνας Αριάδνη Γενικού Νοσοκομείου Βόλου
8/ 10/ 2012 Οικογένεια και χρόνια ψυχική πάθηση: από την ανακοίνωση στη θεραπεία, Ημερίδα, Εταιρεία ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης Δίοδος και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό τμήμα Ειδικής αγωγής
19/ 10/ 2012 Ενταξιακή εκπαίδευση: πρακτικές υποστήριξης στο σχολείο και στην οικογένεια, ημερίδα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
26/ 2/ 2011 Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση: Διαφοροποίηση της διδασκαλίας, Επιστημονική Ημερίδα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
5/ 2/ 2011 Μαθησιακές δυσκολίες, Ημερίδα, Ινστιτούτο Ανάπτυξης Θεσσαλίας & Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος
26 – 27/ 11/ 2010 Ένταξη μαθητών με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού, Σύνδρομο Asperger στο σχολείο, Διημερίδα, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Κέντρο ημέρας Χαρά
28/ 9 - 1/ 10/ 2010 Ευρωπαϊκό Συνέδριο κατά των διακρίσεων και του στιγματισμού, Ευρωπαϊκό Δίκτυο (πρώην) Χρηστών και Επιζώντων της Ψυχιατρικής, Α.Π.Θ., Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας
20 - 21 / 10/ 2007 Κοινωνία και Ψυχική Υγεία, Συνέδριο, Τμήμα Ψυχολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
4/ 12/ 2006 Για το κωφό παιδί, Ημερίδα, Εθνικό Ίδρυμα Κωφών Θεσσαλονίκης
3 - 5 / 12/ 2004 Ποιότητα ζωής και ψυχολογία, 1ο Διεθνές Συνέδριο, Ψυχολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
26 – 27 / 5/ 2009 Συμβουλευτική στην πράξη, Διήμερη επιστημονική συνάντηση, Εταιρεία για τον Κοινωνικό Αποκλεισμό και την Ψυχική Υγεία
23 - 24 / 9/ 2005 Λειτουργία και όνομα του πατέρα, η σημασία τους για την ψυχική ζωή, ψυχαναλυτικό σεμινάριο, Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
3 - 4 / 4/ 2004 Κατάθλιψη πριν από τα 20 χρόνια της ηλικίας, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, Ελληνική Παιδοψυχιατρική Εταιρεία, Παιδοψυχιατρικό Τμήμα Γ.Π.Ν.Θ. Ιπποκράτειου
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
- Συντονίστρια και εκφωνήτρια ραδιοφωνικής εκπομπής για τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα «Ανατρέποντας μύθους», Ραδιοφωνικός Σταθμός Ι.Μ.Δ.Α.
- Κατηχήτρια ομάδας παιδιών δημοτικού Ι.Ν. Αναλήψεως Βόλου
- Μέλος θεατρικού εργαστηρίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Καλαμαριάς
- Μέλος Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, Τοπικό Τμήμα Βόρειας Ελλάδας