ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ

Ο θεραπευτής μετά από προσωπική συνέντευξη επιλέγει κατάλληλες τεχνικές και μέσα που θα χρησιμοποιήσει για την τόνωση, διασπορά ή χαλάρωση της ενέργειας που βρίσκεται σε ανισορροπία σε διάφορα σημεία του σώματος. Χρησιμοποιούνται πανιά, λάδια και σκόνες ειδικά για το σκοπό αυτό. Οι Ιπποκρατικές τεχνικές χαλάρωσης περιγράφονται αναλυτικά στα κείμενα του Γαληνού και θεωρούνται απαραίτητες  για την πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση πολλών συμπτωμάτων.