ΚΡΑΝΙΟΪΕΡΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σκοπός της κρανιοϊερής θεραπείας είναι να εξισορροπήσει τον κρανιοϊερό ρυθμό του σώματος, δηλαδή το ρυθμό με τον οποίο κινείται το εγκεφαλονωτιαίο υγρό από τον εγκέφαλο προς τη σπονδυλική στήλη.

Η κίνηση αυτού του υγρού δίνει όλες τις εντολές στο κεντρικό νευρικό σύστημα για να λειτουργήσει, και η ανεμπόδιστη ροή του είναι ζωτική για να εξασφαλίσει καλή υγείας. Ψηλαφώντας με τα χέρια τον κρανιοϊερό ρυθμό και ασκώντας πολύ ήπιες πιέσεις, ο ρυθμός επανέρχεται σε ισορροπία.