ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΕΞΙΑΣ

Οι τεχνικές ευεξίας είναι αναζωογονητικές μέθοδοι χειροπιέσεων, χαλάρωσης και ενεργοποίησης που χρησιμοποιούνται τόσο σε υγιή άτομα όσο και σε ασθενείς. Είναι ολιστικές τεχνικές που ο Ιπποκράτης  χρησιμοποιούσε ήδη από το 430 π.Χ. Σήμερα υπάρχουν πολλές τεχνικές ευεξίας.

Η αποτελεσματικότητα των ολιστικών τεχνικών ευεξίας οφείλεται στο γεγονός ότι οι χειροπιέσεις βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος στους μύες ενώ την ίδια στιγμή συμβάλλουν στον καθαρισμό από τις άχρηστες ουσίες, με αποτέλεσμα να επιτρέπουν την είσοδο περισσότερων θρεπτικών ουσιών. Προσφέρουν την αίσθηση της χαλάρωσης και της αναζωογόνησης.