ΟΜΑΔΕΣ ΕΥΕΞΙΑΣ

Σε τακτά χρονικά διαστήματα οργανώνονται ημερήσιες διαδρομές σε διάφορα μονοπάτια του Πηλίου. Στο τέλος της διαδρομής πραγματοποιούνται επιλεγμένες αναπνευστικές ασκήσεις και ασκήσεις διατάσεως των μεσημβρινών.