ΟΜΑΔΕΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ

Κατά την διάρκεια της συνεδρίας, διδάσκονται αναπνευστικές ασκήσεις, ασκήσεις χαλάρωσης, και κάποιες βασικές τεχνικές μάλαξης προσώπου με πίεση σε βελονιστικά σημεία. Στην συνέχεια, με τη μέθοδο του καθοδηγούμενου οραματισμού, οι συμμετέχοντες εξερευνούν στοιχεία της καθημερινότητας που τους προκαλούν άγχος ή ένταση και στην συνέχεια ανακαλύπτουν νέους τρόπους αντιμετώπισης. Κατά την διάρκεια της συνεδρίας δεν ενθαρρύνεται η λεκτική επικοινωνία.