ΠΕΡΙΤΟΝΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η περιτονία είναι είδος συνδετικού ιστού που περιβάλλει και επικαλύπτει όλους τους άλλους ιστούς του σώματος, προστατεύοντας, στηρίζοντας και διαχωρίζοντας όργανα, οστά, αγγεία, νεύρα και μυς.

Για να κατανοήσουμε την περιτονία, ας φανταστούμε όχι ένα άθροισμα ιστών, αλλά ένα ενιαίο τρισδιάστατο δίκτυο συνεχόμενου ιστού που μέσα στις πτυχές του περικλείονται και λειτουργούν οι υπόλοιποι ιστοί και δομές. Το γεγονός ότι συνδέει λειτουργικά μεταξύ τους τα διάφορα μέρη του σώματός δημιουργώντας ένα αδιάκοπο δίχτυ σωματικής επικοινωνίας καθιστά τον περιτοναϊκό ιστό εξαιρετικής σημασίας, από θεραπευτικής άποψης.

Μέσα από ειδικούς χειρισμούς κινητοποιούμε την περιτονία, επιλύοντας οξύς ή χρόνιους πόνους που πολλές φορές φαίνονται αναίτιοι.