ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ

Η ρεφλεξολογία είναι μια αρχαία φυσική ολιστική μέθοδος. Έχουν βρεθεί πηγές για χρήση της μεθόδου στην Κίνα, στην Ελλάδα αλλά και στην Αίγυπτο. Βασίζεται στην ύπαρξη αντανακλαστικών σημείων στα πέλματα, στις παλάμες και αλλού, που αντιστοιχούν σε κάθε όργανο ή τμήμα του σώματος.
Διεγείροντας συστηματικά αυτά τα αντανακλαστικά σημεία με ειδικούς χειρισμούς και πιέσεις απελευθερώνονται οι θεραπευτικές δυνάμεις του σώματος και επιτυγχάνεται η ενεργοποίηση, η βαθιά χαλάρωση και η αρμονία του οργανισμού.