0

Ολιστική Μάλαξη – 3 κύκλοι σπουδών

Σεπτέμβριος 2020-Ολιστική Μάλαξη Καινοτομία: Το ΚΔΒΜ-1 της ΠΟΡΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ αποτελεί το πρώτο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης στη Θεσσαλία με πρόγραμμα σπουδών που αντιστοιχεί στους κωδικούς 223 και 2230 [...]