Εκπαίδευση στο Clinical Reformer

 In Σεμινάρια ολιστικής, Τρέχοντα Σεμινάρια

Το reformer είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο όργανο εφαρμογής της μεθόδου Pilates. Η εκπαίδευση απευθύνεται τόσο σε άτομα με πολύ ειδικές ανάγκες άσκησης μετά από σοβαρούς τραυματισμούς όσο και σε πολύ προχωρημένους.
H μέθοδος Pilates είναι μια επανάσταση στην προσέγγιση του σώματος και της άσκησης. O έλεγχος του κέντρου του σώματος (κοιλιά) – που λειτουργεί σαν πυρήνας της ενέργειας, και στηρίζει τις λειτουργίες όλου του υπόλοιπου σώματος – είναι η βάση της μεθόδου και το μέσον, για να φτάσει κανείς στα εντυπωσιακά της αποτελέσματα. Σαν ενεργειακή άσκηση, βασίζεται στη συνεργασία μυαλού και σώματος, προκείμενου να επιτευχθούν σωστά οι ασκήσεις – Έτσι, πολύ σύντομα, ακολουθώντας τη μέθοδο, αναπτύσσεται στον καθένα, μια πρωτοφανής αίσθηση ελέγχου της κίνησης και επίγνωση του σώματος, και του μυϊκού συστήματος. H μέθοδος βασίζεται σε εκτέλεση των ασκήσεων με απόλυτη ακρίβεια κίνησης και έλεγχο, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικές με λίγες επαναλήψεις. Δεν γίνεται άσκοπη κίνηση και κατασπατάληση σωματικής ενέργειας κι έτσι, το σώμα δεν εξαντλείται, αντίθετα, τονώνεται πράγμα που γίνεται αισθητό, μετά από κάθε ώρα άσκησης. Ο Ντόβρος Ε. Ιωάννης είναι Γυμναστής, απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με ειδικότητες Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή, Θεραπευτική Γυμναστική, και Αθλητική Διοίκηση και Γυμναστική. Είναι εκπαιδευμένος στο Clinical Reformer.