Ανακοίνωση «Εφαρμογές της Συστημικής Συμβουλευτικής στην προώθηση της αυτοβοήθειας ατόμων με κινητική Αναπηρία»

 In ΔΡΑΣΕΙΣ, ΝΕΑ ΜΑΣ

Η συστημική συμβουλευτική με την έμφαση στην ανάδειξη των αποθεμάτων οικοδομεί την ενδυνάμωση και διευκολύνει την προώθηση της αυτοβοήθειας ατόμων που προέρχονται από τις «ευάλωτες» κοινωνικές ομάδες.  Η Ομάδα Υποστήριξης Ατόμων με Κινητική Αναπηρία που λειτούργησε στο Βόλο κατά τα έτη 2015, 2016, με τη συνεργασία του Κέντρου Πορεία Υγείας και του Σωματείου Κινητικά Αναπήρων ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ, με σκοπό την αναγωγή της σε ομάδα αυτοβοήθειας, στηρίχτηκε στο μοντέλο της περιφερειακής υποστήριξης από τον ειδικό ψυχικής υγείας και της κονστρουκτιβιστικής προσέγγισης της αναπηρίας. Το περιεχόμενο και οι διαδικασίες της συμβουλευτικής που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της λειτουργίας της ομάδας παρουσιάστηκε στο 7ο Συνέδριο Συμβουλευτικής της ΕΛΨΕ, στις 8-11 Νοέμβρη 2018, στο Βόλο.

Διαβάστε τις αποδελτιώσεις εδώ, εδώ, και εδώ.