Πιστοποιημένα Σεμινάρια

Εκπαιδευτικά σεμινάρια με εξειδικευμένες θεματικές παιδαγωγικής, ψυχολογίας, επιχειρηματικότητας και ολιστικών θεραπειών. Η ΠΟΡΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ είναι πιστοποιημένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ 1) (ΦΕΚ 1520/τ.Β’/ 7.5.2019).