Στοιχεία
Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Κ.Καρτάλη 297, Βόλος
Τηλέφωνο: 2421058128
Ντόβρος Ε. Ιωάννης: 6934714388
Γεωργιάδου Ιωάννα: 6972104250
Email: [email protected]

Φόρμα Επικοινωνίας