Βιωματική Ομιλία και Ομάδα διαχείρισης ψυχοσωματικών προβλημάτων

 In ΔΙΑΦΟΡΑ, ΝΕΑ ΜΑΣ, ΟΜΙΛΙΕΣ
Όταν έχουμε ψυχοσωματικά προβλήματα, τι πρέπει να θεραπεύουμε πρώτα;
Το σωματικό σύμπτωμα ή το ψυχολογικό αίτιο;
Κρατήστε θέση για την Βιωματική Ομιλία την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου, 17:00 – 19:00
Απαραίτητη δήλωση συμμετοχής (λόγου αυστηρά περιορισμένου αριθμού θέσεων): 2421058128 ή στο [email protected]
Κόστος: 10 Ευρώ
Θα ακολουθήσει εβδομαδιαία βιωματική ομάδα διαχείρισης ψυχοσωματικών προβλημάτων.
Η ομάδα θα κάνει 4ης Βιωματικές συναντήσεις, διάρκειας 2 ωρών με μικρό αριθμό συμμετεχόντων τις Τετάρτες 17:00 -19:00
Συνολικό Κόστος: 80 ευρώ ανά συνάντηση
Στα ψυχοσωματικά προβλήματα η απάντηση δεν είναι απλή. Άλλες φορές ξεκινούν από ένα ψυχολογικό αίτιο –όπως το χρόνιο στρες- και εκδηλώνονται με σωματικά συμπτώματα –όπως κεφαλαλγίες. Άλλες φορές ξεκινούν από μια σωματική ασθένεια –όπως ένας μυϊκός τραυματισμός- και προκαλούν ψυχολογικά μπλοκαρίσματα –όπως συμπλέγματα φόβου ή θυμού.
Για αυτό το λόγο τα ψυχοσωματικά προβλήματα χρειάζεται να αντιμετωπίζονται ολιστικά, με θεραπείες που επιδρούν σε σώμα, σκέψη και συναίσθημα.
Τι είναι αυτό που κάνει τα ψυχοσωματικά προβλήματα να χρονίζουν;
Συνήθως αποφεύγουμε να ασχοληθούμε δραστικά με ένα ψυχοσωματικό πρόβλημά μας, είτε επειδή το θεωρούμε λιγότερο σωματικό είτε επειδή δεν το αναγνωρίζουμε ως ψυχοσωματικό αλλά μόνο ως σωματικό. Έτσι το πρόβλημα εγκαθίσταται και δημιουργούνται στον οργανισμό διαδικασίες που συντηρούν το ψυχοσωματικό πρόβλημα, ενώ μπλοκάρονται οι διαδικασίες φυσικής αυτοθεραπείας.
Μήπως ο οργανισμός μας μας πολεμά όταν εκδηλώνει ψυχοσωματικά προβλήματα;
Ο οργανισμός μας είναι ένα φιλικό πλάσμα. Τα ψυχοσωματικά συμπτώματα είναι “μηνύματα” που μας προειδοποιούν ότι κάτι δεν κάνουμε καλά. Ότι δεν φροντίζουμε αρκετά τον εαυτό μας, ότι δεν ξεκουραζόμαστε αρκετά. Ότι οι απαιτήσεις μας είναι περισσότερο υψηλές από ότι αντέχουμε κ.ο.κ. Ας ακούσουμε το μήνυμα που κουβαλά το ψυχοσωματικό πρόβλημά μας και ας σκύψουμε στον οργανισμό μας με ολιστικό τρόπο και γεμάτοι σεβασμό!
Στόχος των συναντήσεων:
Οι συμμετέχοντες μέσα σε ένα πλαίσιο αποδοχής και επικοινωνίας με τον εαυτό τους αλλά και με τους άλλους, και με την φιλοσοφία της Παρεμβαίνουσας Μη Κατευθυντικότητας θα διερευνήσουν τις δυναμικές που έχουν αναπτύξει και ως αποτέλεσμα αυτών έχουν εκδηλώσει κάποιο ψυχοσωματικό πρόβλημα. Επίσης με τη βοήθεια βιωματικών σωματικών ασκήσεων, αλλά και του καθοδηγούμενου οραματισμού, οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με το σώμα τους και με τις βαθύτερες ανάγκες τους.