ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΧΕΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΥ

 In ΝΕΑ ΜΑΣ, Σεμινάρια ολιστικής

Το σεμινάριο είναι εργαστηριακό και βιωματικό και εστιάζει στην εισαγωγή της σχέσης θεραπευτή-θεραπευόμενου.

Απευθύνεται σε επαγγελματίες και εκπαιδευόμενους στον χώρο της υγείας και ειδικότερα σε όσους χρησιμοποιούν την αφή ως θεραπευτικό μέσο. Στόχος του σεμιναρίου είναι η «ψηλάφηση» των διαφόρων πτυχών της σχέσης θεραπευτή-θεραπευόμενου (όρια, ενσυναίσθηση, συνοδεία κτλ), της «ψηλάφησης» των πτυχών της επικοινωνίας μεταξύ θεραπευτή θεραπευόμενου (ακούω- προτείνω-συνοδεύω) και η ανάπτυξη του προσωπικού δυναμικού του θεραπευτή (προστασία κατά την διάρκεια της θεραπείας, διαδικασίες επαναφόρτισης). Σε όλη την διάρκεια του σεμιναρίου υλοποιούνται βιωματικές ασκήσεις που στόχο έχουν την ανάδειξη όλων των παραπάνω παραγόντων.

Η θεωρητική ανάλυση αλλά και οι βιωματικές ασκήσεις θα δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που γεννιούνται κατά την επαφή του θεραπευτή με το θεραπευόμενο:
Πώς συνοδεύω στη διαδικασία της ασθένειας και της θεραπείας;
Ποια είναι τα όρια στη σχέση με το θεραπευόμενο;
Πώς αντιμετωπίζω τους «δύσκολους» θεραπευόμενους;
Τι είναι η ενσυναίσθηση και πώς εφαρμόζεται;
Πώς ακούω το θεραπευόμενο χωρίς να «αδειάζω»;
Πώς προτείνω θεραπεία και πως δεν φορτίζομαι αρνητικά;

Οι βιωματικές ασκήσεις του σεμιναρίου προέρχονται από τη μεθοδολογία της NDI:
Μέθοδοι και τεχνικές γνωριμίας και πρώτης επαφής.
Μέθοδοι και τεχνικές συνοδείας, ενεργού ακρόασης και επαναδιατύπωσης (reformulation), με ενσυναίσθηση, γνησιότητα και ανεπιφύλακτα θετική αποδοχή.
ΕΜΨΥΧΩΣΗ:
Ντόβρος Εμμανουήλ-Ιωάννης,
Σύμβουλος Ψυχοσωματικής υγείας (MSc), Εμψυχωτής ομάδων N.D.I.
Για διευκρινήσεις και λεπτομέρειες επικοινωνήστε:
– τηλεφωνικά στο 2310517334
– inbox στη σελίδα ARTaction Pilates Thessaloniki
– με email [email protected]
Δεν προαπαιτείται προηγούμενη εμπειρία.