Δεξιότητες «CoopAbility» για άτομα με αναπηρία

 In ΔΡΑΣΕΙΣ, ΝΕΑ ΜΑΣ

Η Πορεία Υγείας προαναγγέλει με υπερηφάνεια τη δράση «CoopAbility». Πρόκειται για μια δράση με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων εργασιακής ετοιμότητας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε άτομα με αναπηρία για την ενίσχυση της επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης.

Η δράση περιλαμβάνει: α) τη δημιουργία εγχειριδίου με διαδραστικό περιεχόμενο, απευθυνόμενο σε άτομα με αναπηρία και φροντιστές ατόμων με αναπηρία που θέλουν να ενημερωθούν για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, να κατανοήσουν τις ευκαιρίες για τις ευπαθείς ομάδες και να αναπτύξουν σχετικές δεξιότητες, β) την υλοποίηση επτά εργαστηρίων ανάπτυξης δεξιοτήτων εργασιακής ετοιμότητας και επιμόρφωσης στην κοινωνική επιχειρηματικότητα για άτομα με αναπηρία και φροντιστές ατόμων με αναπηρία, γ) τη δημιουργία εικονικής συνεταιριστικής επιχείρησης για μια πρακτική και βιωματική κατανόηση του κοινωνικού επιχειρείν.

Η καινοτομία της δράσης έγκειται στην αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων εμψύχωσης-coaching και προσομοίωσης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Coming soon!

 

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης», που συγχρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, το Costas M. Lemos Foundation, το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού έργου ΚΙΚΠΕ, το The Hellenic Initiative Canada, το Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου και το Ίδρυμα Μποδοσάκη.