«Εθελοντές εν τάξει» για την αναπηρία

 In ΔΡΑΣΕΙΣ, ΝΕΑ ΜΑΣ

Η Πορεία Υγείας υλοποιεί με υπερηφάνεια τη δράση «Εθελοντές εν τάξει». Πρόκειται για μια δράση με σκοπό την προώθηση κοινωνικών αλλαγών μέσα από την ανατροπή στερεοτύπων για την αναπηρία και για τα άτομα με αναπηρία.

Η δράση περιλαμβάνει: τη δημιουργία εγχειριδίου απευθυνόμενο σε φροντιστές ατόμων με αναπηρία και σε εθελοντές που θέλουν να εμπλακούν στο πεδίο της αναπηρίας, τη δημιουργία επιμορφωτικού υλικού για φροντιστές ατόμων με αναπηρία και για εθελοντές, και την υλοποίηση δέκα δωρεάν επιμορφωτικών εργαστηρίων για φροντιστές ατόμων με αναπηρία, εθελοντές, και τον ευρύ πληθυσμό, με επιμορφωτές άτομα με αναπηρία που θα χρησιμοποιούν την ειδική γνώση και προσωπική εμπειρία τους.

Coming soon!

 

Δράση που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης», που συγχρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, τη Φιλανθρωπική Οργάνωση Hellenic Hope, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, το Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη, το Costas M. Lemos Foundation και το Ίδρυμα Μποδοσάκη.