Εθελοντική συνεισφορά!

 In ΔΙΑΦΟΡΑ

Ευχαριστούμε θερμά την Παρασκευή Παπάζογλου, του Θωμά,  που πρότεινε από το Σεπτέμβριο 2017 να αναλάβει εθελοντικά τη δημιουργική απασχόληση νηπίων κατά την υλοποίηση μελλοντικών βιωματικών εργαστηρίων γονέων και κατά την υλοποίηση άλλων ψυχοκοινωνικών δράσεων της κοιν.σ.επ. Η παρουσία νέων παιδαγωγών και η εθελοντική συνεισφορά τους στο έργο μας, είναι για εμάς έμπνευση!