Εκπαίδευση από ΑμεΑ σε εθελοντές-φροντιστές. Συνέντευξη στη «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»

 In ΚΕΙΜΕΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΣ

Στοχεύουμε στην ενδυνάμωση των ανθρώπων που ευάλωτων ομάδων. Προσπαθούμε να δώσουμε στους ανθρώπους που συνήθως λαμβάνουν υπηρεσίες, υποστήριξης και εκπαίδευσης, τη δυνατότητα οι ίδιοι να είναι οι επιμορφωτές. Δημιουργήσαμε ένα επιμορφωτικό σεμινάριο στο οποίο άτομα με κινητική αναπηρία θα είναι οι ίδιοι επιμορφωτές, λαμβάνοντας έναν δυναμικό ρόλο απέναντι σε εθελοντές και φροντιστές που σε άλλες περιπτώσεις θα τα υποστήριζαν.

Διαβάστε πατώντας εδώ τη σχετική συνέντευξη του Ιωάννη Ντόβρου στην εφημερίδα «Θεσσαλία» που δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική και έντυπη έκδοση στις 27/01/2021.