ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΜΨΥΧΩΤΩΝ NDI – Διετές πρόγραμμα 2021-2023

 In ΝΕΑ ΜΑΣ, Σεμινάρια παιδαγωγικής, Τρέχοντα Σεμινάρια

Θέλεις να είσαι πιστοποιημένο μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής;

Γίνε εμψυχωτής ομάδων με διετή πλήρη εκπαίδευση!

Γίνε εμψυχωτής ομάδων και αναγνωρισμένος Σύμβουλος ψυχικής υγείας μέσα σε τρία έτη εκπαίδευσης!

Εξέλιξε τον εαυτό σου επιπλέον σε Ψυχοθεραπευτή με ένα ακόμη έτος εκπαίδευσης!

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 «Πορεία Υγείας» και το Ινστιτούτο «Βιωματική Παρέμβαση NDI», διοργανώνουν τρείς εκπαιδευτικούς κύκλους στην Ψυχοθεραπεία, στην Συμβουλευτική και στην Εμψύχωση Ομάδων σύμφωνα με τη Non Directive Intervenante-Παρεμβαίνουσα Μη Κατευθυντικότητα (NDI). Τα μαθήματα γίνονται διαζώσης και μέσω Webinar αν χρειαστεί.

1ος Κύκλος: Πρώτο και Δεύτερο έτος: Εκπαίδευση στην Εμψύχωση Ομάδων
2ος Κύκλος: Τρίτο έτος: Εκπαίδευση στη Συμβουλευτική
3ος Κύκλος: Τέταρτο έτος: Εκπαίδευση στην Ψυχοθεραπεία

To πρόγραμμα απευθύνεται σε ψυχιάτρους, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς και σε όσους γενικότερα ενδιαφέρονται για θέματα, εμψύχωσης και δυναμικής των ομάδων, ανθρώπινης επικοινωνίας, προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

ΣΤΟΧΟΙ
-Η κατανόηση των θεωρητικών αρχών της NDI (Ανθρωπιστική Ψυχολογία-Υπαρξισμός-Φαινομενολογία-Κονστρουκτιβισμός)
-Η βιωματική μάθηση των μεθοδολογικών αρχών της Εμψύχωσης Ομάδων και της Συμβουλευτικής NDI (ΑΚΟΥΩ-ΠΡΟΤΕΙΝΩ-ΣΥΝΟΔΕΥΩ, Αρχή της Θετικότητας, Αρχή της Αντήχησης).
-Η εμβάθυνση στη φύση των προτάσεων και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην NDI (Ενεργητική ακρόαση, Αναδιατύπωση, Τεχνικές Ανάδυσης των επιθυμιών, Ενσυναίσθηση, Αναπλαισίωση, Συνοδεία, Θεραπευτική Σχέση, Σωματικές Τεχνικές, Μη Κατευθυντικό Θέατρο, Μη Κατευθυντική Αναπαράσταση, Τεχνικές Δυναμικών Ομάδων).
-Η γνωριμία με το παιδαγωγικό-εκπαιδευτικό και το συμβουλευτικό-ψυχοθεραπευτικό πεδίο της NDI (Εφαρμογές της NDI στην τάξη, σε ομάδα, σε επαγγελματικά πλαίσια).
-Η απόκτηση των απαραίτητων θεωρητικών, ερευνητικών, μεθοδολογικών και τεχνικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων για την άσκηση ων επαγγελμάτων του Εμψυχωτή ή/και του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας (Βιωματικές ατομικές και ομαδικές ασκήσεις και θεωρητικές εργασίες).
-Η συνοδεία των συμμετεχόντων σε μια πορεία προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης (Προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων μέσα από ατομικές και ομαδικές διεργασίες).

Στο πρόγραμμα της Εκπαίδευσης στην Εμψύχωση (πρώτο και δεύτερο έτος) και Συμβουλευτική (προαιρετικό τρίτο έτος) NDI, μέσω της προσωπικής εμπειρίας των συμμετεχόντων, επιδιώκεται η απόκτηση πνεύματος και στάσης συνοδείας, διευκόλυνσης, ακρόασης, ενσυναίσθησης και γνησιότητας, μέσα από το από το τρίπτυχο «Ακούω – Προτείνω – Συνοδεύω» και επιχειρείται η ανάπτυξη ικανοτήτων έκφρασης, επικοινωνίας, κατανόησης και αποδοχής του «Εαυτού» και του «Άλλου» σε ένα περιβάλλον ανάδυσης της επιθυμίας.
Παράλληλα, παρουσιάζονται οι γενικές θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές της Εμψύχωσης και της Δυναμικής των Ομάδων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Ο Πρώτος Κύκλος Ξεκινά τον Οκτώβρη 2021.
Απαραίτητα βήματα για την συμμετοχή στο πρόγραμμα:
1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος.
2. Προσωπική συνέντευξη.
3. Συμμετοχή σε ένα διήμερο βιωματικής γνωριμίας με την μέθοδο και τον τρόπο διδασκαλίας.

Ντόβρος Ε. Ιωάννης, 6934714388, 2421058128, [email protected]

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

3320 € για τα δύο έτη, ή 140 € ανά μήνα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Μετά τη διετή εκπαίδευση, μπορείτε να συνεχίσετε…
• με αυτόματη είσοδο στο τελευταίο έτος σπουδών της Εκπαίδευσης Συμβούλων Ψυχικής Υγείας (δηλαδή σε 1 μόνο έτος λαμβάνετε τίτλο Συμβούλου ψυχικής υγείας με εγγραφή στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής!) ή
• με αυτόματη είσοδο στο προτελευταίο έτος σπουδών στην Εκπαίδευση Ψυχοθεραπευτών (δηλαδή σε 2 μόνο έτη λαμβάνετε τίτλο Ψυχοθεραπευτή NDI!)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Το Ινστιτούτο Βιωματική Παρέμβαση NDI, είναι εκπαιδευτικό κέντρο αναγνωρισμένο από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής. Το ΚΔΒΜ1 ΠΟΡΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας. Το σεμινάριο είναι μοριοδοτούμενο για τους εκπαιδευτικούς.
Ο τριετής κύκλος είναι αναγνωρισμένος από τον Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και οι απόφοιτοι έχουν δικαίωμα να εγγραφούν ως μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Παρεμβαίνουσας Μη Κατευθυντικότητας, και της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ του 1ου Κύκλου ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ (2 έτη)
1. Μαθήματα κορμού (400 ώρες/16 τριήμερα)
2. Ελεύθερη Επιλογή (100 ώρες)
3. Ατομική Θεραπεία με συν-εκπαιδευόμενους Co-counseling (20 ώρες)
4. Ατομική Εποπτεία-Θεραπεία (12 ώρες)
5. Πρακτική (40 ώρες)
6. Παρακολούθηση συνεδριών-ημερίδων (ποικίλει)
7. Εκπόνηση εργασίας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
1. Μαθήματα κορμού (400 ώρες) Η εκπαίδευση λειτουργεί κυρίως σε κλειστή βιωματική-εργαστηριακή ομάδα κορμού (έως 16 ατόμων), με σταθερή σύνθεση και τους ίδιους εμψυχωτές-εκπαιδευτές. Πρόκειται για ομάδα εργαστηριακή, βιωματικού χαρακτήρα, προσωπικής εμπλοκής, έκφρασης και επικοινωνίας. Λειτουργεί σε τρίωρες, ημερήσιες και κυρίως σε τριήμερες ή πολυήμερες συναντήσεις, εντός ή/και εκτός πόλης, σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους για εργασία και αυτοδιαχειριζόμενη διαμονή (residential). Η διάρκεια της εργασίας είναι 8-10h/24ωρο. H ομάδα κορμού συνιστά το βιωματικό μέρος της εκπαίδευσης. Πρόκειται για ομάδα προσωπικής εμπλοκής περιλαμβάνοντας δραστηριότητες έκφρασης και επικοινωνίας, μοιράσματος, αναστοχασμού, αξιολόγησης και ανάλυσης της ομαδικής και της ατομικής εμπειρίας. Οι εκπαιδευόμενοι εμπλέκονται προσωπικά, στο βαθμό που οι ίδιοι το επιθυμούν. Σε συνάρτηση με τις επιθυμίες και τα αιτήματά τους προτείνονται δραστηριότητες σύμφωνα με το πνεύμα και την φιλοσοφία της NDI, πράγμα που λειτουργεί τόσο εκπαιδευτικά όσο και ψυχοθεραπευτικά για όλους τους συμμετέχοντες. Ταυτόχρονα υπάρχει θεωρητική-μεθοδολογική και βιβλιογραφική ανάλυση της θεωρίας της NDI. Η θεωρία προσεγγίζεται με την μέθοδο της συν-εκπαίδευσης και των ατομικών εργασιών. Όλο το πρόγραμμα σπουδών προσεγγίζεται με την μέθοδο της βιωματικής μάθησης μιας και οι εκπαιδευόμενοι στα προγράμματά μας συμμετέχουν ενεργά στην εκπαίδευσή τους σύμφωνα με την θεωρία της NDI. Η παρακολούθηση κορμού υπολογίζεται σε 8 τριήμερα/έτος (πιστοποιούνται 25 ώρες/τριήμερο).
2. Δραστηριότητες ελεύθερης επιλογής (100 ώρες) Οι εκπαιδευόμενοι επιλέγουν μεταξύ δραστηριοτήτων που προτείνει το Ινστιτούτο στα μέλη του ή και στο ευρύτερο κοινό, σε καλοκαιρινές, πανελλήνιες και διεθνείς διοργανώσεις της NDI.
3. Ατομική θεραπεία με συνεκπαιδευόμενους (Co-Conseil) (20 ώρες) Κατάθεση πρωτοκόλλου ανά 5 συνεδρίες.
4. Ατομικές συνεδρίες ψυχοθεραπείας και εποπτείας (12 ώρες) Ατομικές συνεδρίες με μέλος της εκπαιδευτικής ομάδας.
5. Πρακτική άσκηση (40 ώρες) Γίνεται στη διάρκεια του β΄έτους σπουδών : Στις ομάδες κορμού: Οι εκπαιδευόμενοι εμψυχώνουν για μικρή διάρκεια την ομάδα των εκπαιδευομένων παρουσία των εκπαιδευτών τους και ακολουθεί εποπτεία με σχόλια και παρατηρήσεις. Στο πλαίσιο δράσεων του Ινστιτούτου (ημερίδες, συναντήσεις, συμπόσια, κ.ά.): Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην προετοιμασία-διοργάνωση των δράσεων αυτών και στην εμψύχωσή τους. Προηγούνται συναντήσεις προετοιμασίας και έπονται συναντήσεις εποπτείας και αξιολόγησης.
6. Παρακολούθηση συνεδρίων-ημερίδων (10 ώρες ανά έτος) Οι εκπαιδευόμενοι/ες καλούνται να συμμετάσχουν και να παρακολουθούν συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες, ομιλίες-διαλέξεις, κ.ά. με θέματα σχετικά της εκπαίδευσης
7. Εκπόνηση εργασίας Στη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος εκπονείται εργασία σχετική με το αντικείμενο της εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της φιλοσοφίας, της θεωρίας και της μεθοδολογίας της NDI, και θέμα επιλεγόμενο από τους εκπαιδευόμενους σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές. Οι εργασίες θα παρουσιασθούν σε ημερίδα στο τέλος της εκπαίδευσής τους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
H Παρεμβαίνουσα Μη-Κατευθυντικότητα (NDI) είναι θεωρία κατανόησης των ανθρωπίνων λειτουργιών σε ψυχολογικό, θεσμικό και κοινωνικό επίπεδο και συγχρόνως μέθοδος διευκόλυνσης της πορείας μάθησης και ανάπτυξης. Η θεωρία αυτή συγκροτήθηκε και ολοκληρώθηκε στη σημερινή της μορφή στα μέσα της δεκαετίας του ΄80, από τον Γάλλο καθηγητή Michel Lobrot, στη συνέχεια του έργου του Kurt Lewin και του Carl Rogers, μέσα στα πλαίσια του Υπαρξισμού και της Φαινομενολογίας και εισάχθηκε στην Ελλάδα από τον πρ. Αναπληρωτή Καθηγητή, Ψυχοθεραπευτή και εκπαιδευτή NDI και ιδρυτή του Ινστιτούτου Βιωματική Παρέμβαση NDI Κώστα Μπακιρτζή.
Η μέθοδος επικεντρώνεται, τόσο στην παιδαγωγική όσο και στην εμψύχωση ομάδων και στην ψυχοθεραπεία, και βοηθά στην αναζήτηση τρόπων και διαδικασιών δημιουργίας θετικών εμπειριών που εμπλουτίζουν τις πηγές του ατόμου και συγχρόνως διευκολύνουν την ανάδυση επιθυμιών για μάθηση, επικοινωνία, και δημιουργικότητα.
Μέσα σε ένα πλαίσιο απόλυτης αποδοχής, υποστήριξης και συνοδείας δηλαδή στα πλαίσια της ομάδας, ο κάθε συμμετέχων συμμετέχει και συνδημιουργεί μια κοινωνική συνθήκη που ενθαρρύνει την βιωματική μάθηση και την θεραπεία έτσι ώστε και μια αρνητική κατάσταση που έχει βιωθεί στο παρελθόν τραυματικά μετατρέπεται σε θετική.
O Michel Lobrot, τόσο θεωρητικά όσο και μεθοδολογικά, εμπλουτίζει τη Μη Κατευθυντικότητα με την έννοια και την πρακτική της Παρέμβασης (Intervention). Καίριας σημασίας είναι η διάκριση που κάνει μεταξύ επιρροής και επιβολής. Αυτό επιτυγχάνεται από τον θεραπευτή-εμψυχωτή παρεμβαίνοντας και προτείνοντας δραστηριότητες, ιδέες, ασκήσεις ή υποθέσεις κ.α., σεβόμενος απόλυτα τις ανάγκες, τις επιθυμίες και ιδιορρυθμό του πελάτη-θεραπευόμενου-συμμετέχοντα. Αυτό προϋποθέτει τη διευκόλυνση της έκφρασης και της επικοινωνίας όπως και τη στάση ακρόασης και συνοδείας από μέρους του θεραπευτή-εμψυχωτή.
Η στάση του θεραπευτή-εμψυχωτή στην N.D.I, στηρίζεται κατ’ αρχήν στη βαθιά αποδοχή του ατόμου ή της ομάδας, στην ενεργητική ακρόαση και ενσυναίσθηση, στην αυθεντικότητα (C. Rogers), καθώς επίσης στη δυνατότητα παρέμβασης του μέσα από προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές έχουν σκοπό να διευκολύνουν την εμβάθυνση στο προσωπικό βίωμα και τον εμπλουτισμό του, προς την κατεύθυνση των επιθυμιών και αναγκών του ατόμου (Μ. Lobrot). Χρησιμοποιούνται για αυτό τον σκοπό διάφορες τεχνικές είτε ατομικές είτε ομαδικές.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Κώστας Μπακιρτζής, πρ. Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικής ΑΠΘ, κλινικός κοινωνικός ψυχολόγος, ψυχοπαιδαγωγός, Εμψυχωτής-Ψυχοθεραπευτής NDI.
Ιδρυτικό μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Παρεμβαίνουσας Μη Κατευθυντικότητας και Federation Internationale de la Non Directivite Intervenante (FINDI). Μέλος της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδας (Ε.Ε.Ψ.Ε.) και της European Association of Psychotherapy (Ε.Α.P.). Συγγραφέας πολλών επιστημονικών άρθρων και βιβλίων.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ – ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ
Θεανώ Χατζούδη, Σύμβουλος ψυχικής Υγείας NDI, Εκπαιδευτής Ενηλίκων, Μέλος της Θεραπευτικής Ομάδας του Προγράμματος Απεξάρτησης «Αργώ». Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής, του Πανελληνίου Συλλόγου Παρεμβαίνουσας Μη Κατευθυντικότητας.
Ντόβρος Ε. Ιωάννης, Ολιστικός Θεραπευτής, Ψυχοθεραπευτής NDI, (MSc) Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων και των Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων. Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής, του Πανελληνίου Συλλόγου Παρεμβαίνουσας Μη Κατευθυντικότητας, του International Association of Health Care Practitioners και του European Association for Councelling.

Στην εκπαίδευση συμμετέχουν και παρεμβαίνουν εκπαιδευτές-εμψυχωτές ΝDI, από την Ελλάδα.

Για περισσότερη μελέτη:

http://ndi.fr/el/

https://www.vpndi.gr/articles-bibliography/

Ντόβρος Ε. Ιωάννης, 6934714388, 2421058128, [email protected]