ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΜΨΥΧΩΤΩΝ NDI – Διετές πρόγραμμα 2020-2022

 In ΝΕΑ ΜΑΣ, Σεμινάρια παιδαγωγικής, Τρέχοντα Σεμινάρια

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 «Πορεία Υγείας» και το Ινστιτούτο «Βιωματική Παρέμβαση NDI», διοργανώνουν διετή Εκπαίδευση στην Εμψύχωση και στη Δυναμική των Ομάδων 578 ωρών  (σύμφωνα με τη Non Directive Intervenante-Παρεμβαίνουσα Μη Κατευθυντικότητα). Διαζώσης και μέσω Webinar.

Πρόκειται για την φιλοσοφία και στάση ζωής που εισήγαγε ο ο Γάλλος καθηγητής Michel Lobrot, στη συνέχεια του έργου του Kurt Lewin (Training Group) και του Carl Rogers (Encounter Group) και δίδαξε στην Ελλάδα ο καθηγητής Κώστας Μπακιρτζής.

To πρόγραμμα απευθύνεται σε ψυχιάτρους, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς και σε όσους γενικότερα ενδιαφέρονται για θέματα, εμψύχωσης και δυναμικής των ομάδων, ανθρώπινης επικοινωνίας, προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

ΣΤΟΧΟΙ
-Η κατανόηση των θεωρητικών αρχών της NDI.
-Η βιωματική μάθηση των μεθοδολογικών αρχών της Εμψύχωσης Ομάδων και της Συμβουλευτικής NDI.
-Η εμβάθυνση στη φύση των προτάσεων και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην NDI.
-Η γνωριμία με το παιδαγωγικό-εκπαιδευτικό και το συμβουλευτικό-ψυχοθεραπευτικό πεδίο της NDI.
-Η απόκτηση των απαραίτητων θεωρητικών, ερευνητικών, μεθοδολογικών και τεχνικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων για την άσκηση της λειτουργίας του Εμψυχωτή ή/και του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας.
-Η συνοδεία των συμμετεχόντων σε μια πορεία προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Στο πρόγραμμα της Εκπαίδευσης στην Εμψύχωση και Συμβουλευτική (Counseling) NDI, μέσω της προσωπικής εμπειρίας των συμμετεχόντων, επιδιώκεται η απόκτηση πνεύματος και στάσης συνοδείας, διευκόλυνσης, ακρόασης, ενσυναίσθησης και γνησιότητας, μέσα από το από το τρίπτυχο «Ακούω – Προτείνω – Συνοδεύω» και επιχειρείται η ανάπτυξη ικανοτήτων έκφρασης, επικοινωνίας, κατανόησης και αποδοχής του «Εαυτού» και του «Άλλου» σε ένα περιβάλλον ανάδυσης της επιθυμίας.
Παράλληλα, παρουσιάζονται οι γενικές θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές της Εμψύχωσης και της Δυναμικής των Ομάδων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Ντόβρος Ε. Ιωάννης, 6934714388, 2421058128, [email protected]

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

3320 € για τα δύο έτη, ή 140 € ανά μήνα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Όσοι το επιθυμούν, μπορούν να συνεχίσουν:
• με αυτόματη είσοδο στο τελευταίο έτος σπουδών στην Εκπαίδευση Συμβούλων Ψυχικής Υγείας (1 έτος!) ή
• με αυτόματη είσοδο στο προτελευταίο έτος σπουδών στην Εκπαίδευση Ψυχοθεραπευτών (2 έτη!)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Το Ινστιτούτο Βιωματική Παρέμβαση NDI, είναι εκπαιδευτικό κέντρο αναγνωρισμένο από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής. Το ΚΔΒΜ1 ΠΟΡΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας. Το σεμινάριο είναι μοριοδοτούμενο για τους εκπαιδευτικούς.
Ο τριετής κύκλος είναι αναγνωρισμένος από τον Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και οι απόφοιτοι έχουν δικαίωμα να εγγραφούν ως μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Παρεμβαίνουσας Μη Κατευθυντικότητας, και της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 1. Μαθήματα κορμού (400 ώρες/16 τριήμερα)=2880 ευρώ
 2. Ελεύθερη Επιλογή (100 ώρες)=80 ευρώ minimum
 3. Ατομική Θεραπεία με συν-εκπαιδευόμενους Co-counseling (20 ώρες)
 4. Ατομική Εποπτεία-Θεραπεία (12 ώρες)=360 ευρώ
 5. Πρακτική (40 ώρες)
 6. Παρακολούθηση συνεδριών-ημερίδων (ποικίλει)
 7. Εκπόνηση εργασίας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 1. Μαθήματα κορμού (400 ώρες) Η εκπαίδευση λειτουργεί κυρίως σε κλειστή βιωματική-εργαστηριακή ομάδα κορμού (έως 16 ατόμων), με σταθερή σύνθεση και τους ίδιους εμψυχωτές-εκπαιδευτές. Πρόκειται για ομάδα εργαστηριακή, βιωματικού χαρακτήρα, προσωπικής εμπλοκής, έκφρασης και επικοινωνίας. Λειτουργεί σε τρίωρες, ημερήσιες και κυρίως σε τριήμερες ή πολυήμερες συναντήσεις, εντός ή/και εκτός πόλης, σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους για εργασία και αυτοδιαχειριζόμενη διαμονή (residential). Η διάρκεια της εργασίας είναι 8-10h/24ωρο. H ομάδα κορμού συνιστά το βιωματικό μέρος της εκπαίδευσης. Πρόκειται για ομάδα προσωπικής εμπλοκής περιλαμβάνοντας δραστηριότητες έκφρασης και επικοινωνίας, μοιράσματος, αναστοχασμού, αξιολόγησης και ανάλυσης της ομαδικής και της ατομικής εμπειρίας. Οι εκπαιδευόμενοι εμπλέκονται προσωπικά, στο βαθμό που οι ίδιοι το επιθυμούν. Σε συνάρτηση με τις επιθυμίες και τα αιτήματά τους προτείνονται δραστηριότητες σύμφωνα με το πνεύμα και την φιλοσοφία της NDI, πράγμα που λειτουργεί τόσο εκπαιδευτικά όσο και ψυχοθεραπευτικά για όλους τους συμμετέχοντες. Ταυτόχρονα υπάρχει θεωρητική-μεθοδολογική και βιβλιογραφική ανάλυση της θεωρίας της NDI. Η θεωρία προσεγγίζεται με την μέθοδο της συν-εκπαίδευσης και των ατομικών εργασιών. Όλο το πρόγραμμα σπουδών προσεγγίζεται με την μέθοδο της βιωματικής μάθησης μιας και οι εκπαιδευόμενοι στα προγράμματά μας συμμετέχουν ενεργά στην εκπαίδευσή τους σύμφωνα με την θεωρία της NDI.  Η παρακολούθηση κορμού υπολογίζεται σε 8 τριήμερα/έτος (πιστοποιούνται 25 ώρες/τριήμερο).
 2. Δραστηριότητες ελεύθερης επιλογής (100 ώρες) Οι εκπαιδευόμενοι επιλέγουν μεταξύ δραστηριοτήτων που προτείνει το Ινστιτούτο στα μέλη του ή και στο ευρύτερο κοινό,  σε καλοκαιρινές, πανελλήνιες και διεθνείς διοργανώσεις της NDI.
 3. Ατομική θεραπεία με συνεκπαιδευόμενους (Co-Conseil) (20 ώρες) (κατάθεση πρωτοκόλλου ανά 5 συνεδρίες).
 4. Ατομικές συνεδρίες ψυχοθεραπείας και εποπτείας (12 ώρες) Ατομικές συνεδρίες με μέλος της εκπαιδευτικής ομάδας.
 5. Πρακτική άσκηση (40 ώρες) Γίνεται στη διάρκεια του β΄έτους σπουδών :  Στις ομάδες κορμού: Οι εκπαιδευόμενοι εμψυχώνουν  για μικρή διάρκεια την ομάδα των εκπαιδευομένων  παρουσία των εκπαιδευτών τους και ακολουθεί εποπτεία με σχόλια και παρατηρήσεις. Στο πλαίσιο δράσεων του Ινστιτούτου  (ημερίδες, συναντήσεις, συμπόσια, κ.ά.): Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην προετοιμασία-διοργάνωση των δράσεων αυτών  και στην εμψύχωσή τους. Προηγούνται συναντήσεις προετοιμασίας  και έπονται συναντήσεις εποπτείας και αξιολόγησης.
 6. Παρακολούθηση συνεδρίων-ημερίδων (10 ώρες ανά έτος) Οι εκπαιδευόμενοι/ες  καλούνται να συμμετάσχουν και να παρακολουθούν συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες, ομιλίες-διαλέξεις, κ.ά. με θέματα σχετικά  της εκπαίδευσης
 7. Εκπόνηση εργασίας Στη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος εκπονείται εργασία σχετική με το αντικείμενο της εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της φιλοσοφίας, της θεωρίας και της μεθοδολογίας της NDI, και θέμα επιλεγόμενο από τους εκπαιδευόμενους σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές. Οι εργασίες θα παρουσιασθούν σε ημερίδα στο τέλος της εκπαίδευσής τους.

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Κώστας Μπακιρτζής. Πρ. Αν. Καθηγητής Παιδαγωγικής ΑΠΘ, κλινικός κοινωνικός ψυχολόγος, ψυχοπαιδαγωγός, Εμψυχωτής-Ψυχοθεραπευτής NDI.
Ιδρυτικό μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Παρεμβαίνουσας Μη Κατευθυντικότητας και Federation Internationale de la Non Directivite Intervenante (FINDI). Μέλος της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδας (Ε.Ε.Ψ.Ε.) και της European Association of Psychotherapy (Ε.Α.P.). Συγγραφέας πολλών επιστημονικών άρθρων και βιβλίων.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ – ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ
Θεανώ Χατζούδη, Σύμβουλος ψυχικής Υγείας NDI, Εκπαιδευτής Ενηλίκων, Μέλος της Θεραπευτικής Ομάδας του Προγράμματος Απεξάρτησης «Αργώ». Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής, του Πανελληνίου Συλλόγου Παρεμβαίνουσας Μη Κατευθυντικότητας.
Ντόβρος Ε. Ιωάννης, Ολιστικός Θεραπευτής, Ψυχοθεραπευτής NDI, (MSc) Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων και των Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων. Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής, του Πανελληνίου Συλλόγου Παρεμβαίνουσας Μη Κατευθυντικότητας, του International Association of Health Care Practitioners και του European Association for Councelling.
Στην εκπαίδευση συμμετέχουν και παρεμβαίνουν εκπαιδευτές-εμψυχωτές ΝDI, από την Ελλάδα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Συνάντηση γνωριμίας-ενημέρωσης

Ντόβρος Ε. Ιωάννης, 6934714388, 2421058128, [email protected]