ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

 In Σεμινάρια παιδαγωγικής

Το πρόγραμμα στοχεύει: α)Στην εκμάθηση και εξάσκηση σε διδακτικές μεθόδους κατάλληλες για τη διδακτική ενίσχυση, την ψυχοπαιδαγωγική ενδυνάμωση και την αυτονόμηση του παιδιού στη μελέτη. β) Στην εκμάθηση και εξάσκηση σε πρωτοκόλλα αξιολόγησης. γ) Στην εκμάθηση και εξάσκηση σε προγράμματα παρέμβασης και αποκατάστασης.

Διάγνωση, αξιολόγηση και αποκατάσταση στους τομείς της ανάγνωσης, της γραφής και της αρίθμησης.

Κατάρτιση μαθησιακού προφίλ

Διδακτική μεθοδολογία (Δημιουργία σχεδιαγράμματος. Αυτοδιόρθωση. Ανάλυση σε βήματα. Γνωστικοί χάρτες.)

Πρακτικές συμβουλές προς τους γονείς

Διάρκεια 50 ώρες