Εργαστήρια Συμβουλευτικής Γονέων

 In ΝΕΑ ΜΑΣ

Η Πορεία Υγείας απαντά σε προβληματισμούς των γονιών σχετικά με τα όρια, τις δυσκολίες συμπεριφοράς, τους θυμούς και τα άγχη των παιδιών, με βιωματικά παραδείγματα και πρακτικές εφαρμογές.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «Μεγαλώνοντας παιδιά με όρια»
Οι περισσότεροι γονείς συμφωνούν ότι τα όρια είναι σημαντικά,
αλλά δυσκολεύονται να τα θέσουν μέσα στην οικογένεια.Σε τι διαφέρει η συνέπεια από την τιμωρία; Υπάρχει αποτελεσματικός τρόπος να ορίζω τουςκανόνες στο σπίτι; Μπορώ να θέτω όρια χωρίς ωστόσο να περιορίζω το ελεύθερο παιδικό πνεύμα;

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «Αντιμετωπίζοντας παιδιά με δυσκολίες μάθησης και συμπεριφοράς»
Μερικά παιδιά προβληματίζουν γονείς και δασκάλους, επειδή η σχολική τους απόδοση
και στάση απέχουν από τις δυνατότητές που φαίνεται πως διαθέτουν.Σε τι διαφέρει το ζωηρό από το υπερκινητικό παιδί; Υπάρχει αποτελεσματικός τρόπος να μάθω στο παιδί πώς να μαθαίνει; Μπορώ να θέσω τέρμα στον φαύλο κύκλο της αρνητικής συμπεριφοράς;

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «Κατανοώντας τον παιδικό θυμό και το παιδικό άγχος»
Οι γονείς αγωνιούν για να προφυλάξουν την οικογένεια από τα σύννεφα του άγχους
και του θυμού που «σκοτίζουν» την «ανέμελη» παιδική ηλικία. Σε τι διαφέρει το άγχος από τις φοβίες και πώς τα εντοπίζω; Υπάρχει αποτελεσματικός τρόπος ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης; Μπορώ να κατευνάσω τις εκρήξεις θυμού με σεβασμό στην παιδική προσωπικότητα;

Κάθε εργαστήριο πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα για 2 ώρες και ολοκληρώνεται σε 4 εβδομάδες. Ημέρα και ώρες: Παρασκευή 5 έως 7, κατόπιν τηλεφωνικής κράτησης θέσης. Κόστος 4 εβδομάδων 40€.
Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται μετά τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων.