Η ομιλία με θέμα: «Διαχείριση των ορίων μέσα στην οικογένεια»

 In ΟΜΙΛΙΕΣ

Στο πλαίσιο των ομιλιών – συναντήσεων με θέματα ψυχολογίας στο ενημερωμένο καφέ «4 Εποχές», πραγματοποήθηκε η ομιλία με θέμα «Διαχείριση των ορίων μέσα στην οικογένεια.» από τη Γεωργιάδου Ιωάννα, Κοινωνική κλινική ψυχολόγο (MSc). Μια ομιλία πάντα επίκαιρη.