Η Συστημική ψυχοθεραπεία ξυπνά τη θετική ψυχολογία.

 In ΚΕΙΜΕΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΣ

Η Συστημική Ψυχοθεραπεία είναι κάτι περισσότερο από τη θετική ψυχολογία. Βλέπει σφαιρικά τον ψυχικό πόνο και δημιουργεί συστήματα λύσεων, στη θέση της παγιωμένης αρνητικής αντιμετώπισης του προβλήματος.