Μεταπτυχιακή διατριβή «Η Ορθόδοξη χριστιανική πνευματικότητα ως παράγοντας στην διαδικασία απεξάρτησης από τις ψυχοτρόπες ουσίες»

 In ΚΕΙΜΕΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΣ

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια παρουσίαση των θεωρητικών θέσεων που χαρακτηρίζουν την προσέγγιση, του σκοπού της εργασίας και η
παρουσίαση της μεθοδολογίας καθώς και των περιορισμών της. Στο δεύτερο κεφάλαιο καταφαίνεται ότι η μελέτη της πνευματικότητας είναι απόρροια ενός ευρύτερου θεωρητικού πλαισίου διαλόγου μεταξύ του νέου επιστημονικού μοντέλου και της χριστιανικής θεολογίας της ανατολής. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των διαφόρων τάσεων στην βιβλιογραφία για την έννοια της πνευματικότητας καθώς και μια εκτενής παρουσίαση της έννοιας μέσα από το πρίσμα της πατερικής θεολογίας. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το παράδειγμα του Ορθόδοξου μοναστηριού, δηλαδή η περιγραφή της ομάδας, τα αποτελέσματα μετά από την επεξεργασία του υλικού και στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μια παράθεση των συμπερασμάτων και κάποιων ευρύτερων προβληματισμών που αναδεικνύονται από την εργασία. Επίσης παρατίθεται ένα θεατρικό κείμενο και ένα διήγημα τα οποία πολύ γλαφυρά τονίζουν τους δύο κύριους άξονες της προβληματικής αυτής της εργασίας. Τέλος στο παράρτημα περιλαμβάνεται ένα ποίημα ενός μέλους που φιλοξενήθηκε στο μοναστήρι.

Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη διατριβή εδώ