Ομάδα Διαχείρισης Ψυχοσωματικών Προβλημάτων

 In ΝΕΑ ΜΑΣ

Η Οµάδα είναι βιωµατική και βασίζεται στον κατευθυνόµενο οραµατισµό και τις αρχές της συστηµικής ψυχοθεραπείας. Απευθύνεται σε άτοµα που αντιµετωπίζουν περιοδικά ή χρόνια ψυχοσωµατικά προβλήµατα µε ψυχοσυναισθηµατική προέλευση και επιθυµούν να τα επιλύσουν µέσα σε ένα ασφαλές και χαλαρωτικό οµαδικό πλαίσιο.

Η Οµάδα Διαχείρισης Ψυχοσωµατικών Προβληµάτων περιλαµβάνει εξάσκηση σε µεθόδους διαχείρισης του στρες, σε τρόπους επίλυσης του σωµατοποιηµένου άγχους και σε κλασικές τεχνικές χαλάρωσης.
Μέσα από συνδυασµό ψυχοσωµατικών ασκήσεων και οµαδικής συµβουλευτικής, οι συµµετέχοντες εντοπίζουν τις εσωτερικευµένες συγκρούσεις τους, επανοηµατοδοτούν τα αίτια των ψυχοσωµατικών προβληµάτων τους και παρατηρούν τους εαυτούς τους καθώς τα υπερβαίνουν στην πράξη.

Η Ομάδα διεξάγεται Παρασκευή απόγευµα στις 19:00, με μέγιστο αριθμό 8 ατόμων και με προηγούμενη δήλωση συμμετοχής. Κόστος συµµετοχής 60 €. Η συµµετοχή περιλαµβάνει 4 εβδοµαδιαίες συναντήσεις διάρκειας 90 λεπτών. Την Ομάδα συντονίζει η Γεωργιάδου Ιωάννα, Κοινωνική Κλινική ψυχολόγος (MSc), Ειδική Παιδαγωγός και ο Ντόβρος Ε. Ιωάννης, Σύµβουλος Ψυχοσωµατικής Υγείας (MSc), Εµψυχωτής N.D.I.