Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης

 In ΝΕΑ ΜΑΣ

 

«Θέλω να αναγνωρίζω τις επιθυµίες µου, να τις εκφράζω και να ακούγοµαι.»

«Θέλω να κάνω αλλαγές και να ανακτώ την εσωτερική µου ισορροπία.»

«Θέλω να επεξεργάζοµαι προσωπικά µου βιώµατα και να τα επιλύω.»

Η Οµάδα είναι βιωµατική και εστιάζει στην προσωπική ανάπτυξη και στη βελτίωση της επικοινωνίας, ακολουθώντας την ψυχοθεραπευτική προσέγγιση Non Directivité Intervenante (N.D.I.). Απευθύνεται σε ανθρώπους που αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης και στη διαχείριση των διαπροσωπικών σχέσεων. Μέσω
ποικιλίας από βιωµατικές ασκήσεις, οι συµµετέχοντες αναγνωρίζουν, εκφράζουν και υλοποιούν επιθυµίες τους µέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον θετικής αποδοχής. Στην Οµάδα Προσωπικής Ανάπτυξης ο εµψυχωτής συµπάσχει και µοιράζεται την εµπειρία των συµµετεχόντων στο εδώ και τώρα. Ασκεί εφαρµοσµένες τεχνικές επικοινωνίας, δόµησης σχέσεων, αυτoµατισµού και συγκινησιακής ενεργοποίησης, όπως η Gestalt, η Βιοενέργεια, το Ψυχόδραµα, η Αυτόµατη γραφή, το Αυθόρµητο θέατρο, οι Μάσκες, η Art therapy.

Η Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης είναι τριήμερη (Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή), με μέγιστο αριθμό 12 ατόμων και με προηγούμενη δήλωση συμμετοχής. Κόστος συµµετοχής 100 €. Την ομάδα συντονίζουν και εμψυχώνουν ο Ντόβρος Ε. Ιωάννης, Σύµβουλος Ψυχοσωµατικής Υγείας (MSc), Εµψυχωτής N.D.I. και ο Κώστας Μπακιρτζής, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ., Ψυχοθεραπευτής N.D.I.