Ρεφλεξολογία: Διετές πρόγραμμα σπουδών στο Πιστοποιημένο κέντρο Art Action στη Θεσσαλονίκη

 In ΝΕΑ ΜΑΣ

Το διετές πρόγραμμα σπουδών Ρεφλεξολογίας της ARTaction είναι σύμφωνο με το πρόγραμμα του Συλλόγου Ελλήνων Ρεφλεξολόγων και του Πανελλήνιου Επαγγελματικού Συλλόγου Ρεφλεξολόγων. To Art Action είναι πιστοποιημένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης1.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ – ΕΜΨΥΧΩΣΗ Ντόβρος Εμμανουήλ-Ιωάννης, Σύμβουλος Ψυχοσωματικής υγείας (MSc), Ρεφλεξολόγος, Εμψυχωτής ομάδων N.D.I.