ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

 In Σεμινάρια παιδαγωγικής

Εφαρμογές της συστημικής προσέγγισης στο σχολικό setting, όσον αφορά α) τη διδασκαλία κοινωνικό-συναισθηματικών δεξιοτήτων και όσον αφορά β) τη συμβουλευτική υποστήριξη των stakeholders (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς).

Διδασκαλία θεωρίας, Βιωματικές ασκήσεις ατομικές, ζευγαριών, ομαδικές, ολομέλειας, Παραδείγματα μέσα από την κλινική πράξη, Εποπτεία.

Διάρκεια 30 ώρες