Εργαστήριο Γονέων «Αντιμετωπίζοντας παιδιά με δυσκολίες μάθησης και συμπεριφοράς»

 In ΝΕΑ ΜΑΣ

Μερικά παιδιά προβληματίζουν γονείς και δασκάλους, γιατί η σχολική τους απόδοση και στάση απέχουν από τις δυνατότητές που φαίνεται πως διαθέτουν. Σε τι διαφέρει το ζωηρό από το υπερκινητικό παιδί; Υπάρχει αποτελεσματικός τρόπος να μάθω στο παιδί πώς να μαθαίνει; Μπορώ να θέσω τέρμα στον φαύλο κύκλο της αρνητικής συμπεριφοράς;

Το Εργαστήριο περιλαμβάνει 4 συναντήσεις διάρκειας 90 λεπτών, που πραγματοποιούνται 4 απογεύματα Τετάρτης. Πρώτη συνάντηση Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου. Μέγιστος αριθμό 8 άτομα. Απαιτείται  δήλωση συμμετοχής. Συνολικό κόστος συµµετοχής 50 €. Τα Εργαστήρια συντονίζει η Γεωργιάδου Ιωάννα, Κοινωνική Κλινική ψυχολόγος (MSc), Συστημική ψυχοθεραπεύτρια Ειδική Παιδαγωγός.

Τα Εργαστήρια Γονέων είναι δοµηµένες συναντήσεις µε πρακτικές εφαρµογές και βιωµατικά παραδείγµατα για γονείς που αναζητούν απαντήσεις σε καθηµερινές δυσκολίες διαπαιδαγώγησης και ενήλικες που επιζητούν υπεύθυνη ενηµέρωση για δύο θέµατα
που απασχολούν τη σύγχρονη οικογένεια.