0

Πλέοντας σε Άγνωστα Νερά

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΛΕΟΝΤΑΣ ΣΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΝΕΡΑ  «Η αίσθηση είναι πρωτόγνωρη, και η ομάδα είναι η πρώτη του είδους της στον ελληνικό χώρο. Πολλές φορές ένα νεοεισερχόμενο [...]

0

Εργαστήριο Γονέων «Αντιμετωπίζοντας παιδιά με δυσκολίες μάθησης και συμπεριφοράς»

Μερικά παιδιά προβληματίζουν γονείς και δασκάλους, γιατί η σχολική τους απόδοση και στάση απέχουν από τις δυνατότητές που φαίνεται πως διαθέτουν. Σε τι διαφέρει το ζωηρό από το υπερκινητικό [...]