0

Διοργάνωση διπλής ομιλίας για τα όρια

Στο πλαίσιο των ομιλιών – συναντήσεων με θέματα ψυχολογίας στο ενημερωμένο καφέ «4 Εποχές», το κέντρο Πορεία Υγείας διοργανώνει την ομιλία με θέμα «Διαχείριση των ορίων μέσα στην [...]